Geschäftsführer Stephan Vögeli

Geschäftsführer

Stephan Vögeli

Classic Car Handel Philip Ringier

Classic Car Handel

Philip Ringier

Archiv und Museum Simon Bundi

Archiv und Museum

Simon Bundi

Leiter Produktion & Teile Lucas Flückiger

Leiter Produktion & Teile

Lucas Flückiger

Leiter Werkstatt Michael Berger

Leiter Werkstatt

Michael Berger

Leiter Ersatzteile Markus Amhof

Leiter Ersatzteile

Markus Amhof

Spezialist Ersatzteile Willi Müller

Spezialist Ersatzteile

Willi Müller